ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

-เรียนจบชั้นอนุบาล-ป.6 ปี2557

-ปี 2558 เรียนมัธยมศึกษา(ตอนต้น) ที่รร.บ้านห้วยผึ้ง

-ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม(ตอนปลาย) ที่รร.ราชประชานุเคราะห์21

 

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจีรวรรณ เมตตาธนกิจ

ชื่อเล่น จี

วัน/เดือน/ปี  26/6/45

อายุ 15

มีพี่น้อง 3 คน

เปนคนที่ 1

อยู่ชั้นมัธยมศึกษา(ตอนปลาย)ปีที่ 4

อนาคตอยากเป็น พยาบาล