ความใฝ่ฝัน-อาชีพในอนาคต

ความใฝ่ฝัน-อาชีพในอนาคต

-อาชีพและควาใใฝ่ฝันที่อยากเป็นในอนาคต คือ พยาบาล

Advertisements