ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

-จบชั้นอนุบาล-ป.5 ที่รร.บ้านแม่สะกึ๊ด

-ป.6 ไปเรียนต่อที่รร. บ้านห้วยหมากหนุน จบป.6

-เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนต้นที่ รร.บ้านห้วยผึ้ง

-ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์21 ชั้นมัธยมศึกษา(ตอนปลย)ปีที่ 4

Advertisements