ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจีรวรรณ เมตตาธนกิจ

ชื่อเล่น จี

อายุ 15 ปี

มีพี่น้อง 3 คน

วัน/เดือน/ปี 26/6/2545

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) ปี่ที่4

ที่อยู่ปัจจุบัน 85/1 บ้านห้วยหมากหนุน

อนาคตอยากเป็น พยาบาล

Advertisements