ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

-เรียนจบชั้นอนุบาล-ป.6 ปี2557

-ปี 2558 เรียนมัธยมศึกษา(ตอนต้น) ที่รร.บ้านห้วยผึ้ง

-ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม(ตอนปลาย) ที่รร.ราชประชานุเคราะห์21

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s