ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจีรวรรณ เมตตาธนกิจ

ชื่อเล่น จี

วัน/เดือน/ปี  26/6/45

อายุ 15

มีพี่น้อง 3 คน

เปนคนที่ 1

อยู่ชั้นมัธยมศึกษา(ตอนปลาย)ปีที่ 4

อนาคตอยากเป็น พยาบาล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s